Internet Speed

INTERNET BEZ OMEZENÍ !!

Internet používejte klidně na maximum a 24 hodin denně, nebudeme vás omezovat v rychlostech ani časem, stahovat můžete prostě neomezeně kolik chcete, kdy chcete a jak chcete.

 

Připojení k internetu na technologii 5GHz sdílené tarify

Toutu technologii, je připojení k internetu kvalitnější.Tato technologie je novější. Výhoda této technologie je, vysoká stabilita připojení , vyšší dosažitelné rychlost, nižší odezvu do internetu a také menší zarušení signálu v tomto pásmu. Je ideálni pro provozování VoIP telefonováni.

Technologie
5GHz
Maximální inzerovaná rychlost Běžně dostupná rychlost Minimální dostupná rychlost Cena služby za měsíc s DPH
Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
mini 5 Mb/s 5 Mb/s 4 Mb/s 3 Mb/s 3 Mb/s 2 Mb/s 200,-
Standard 10 Mb/s 5 Mb/s 8 Mb/s 3 Mb/s 5 Mb/s 3 Mb/s 300,-
Klasik 20 Mb/s 10 Mb/s 15 Mb/s 9 Mb/s 6 Mb/s 4,5 Mb/s 450,-

Připojení k internetu panelových domů

Připojení  se provádí na technologii 5GHz , která má vysokou stabilitu a umí dosáhnou vyšší přenosové rychlosti. Na takovém panelovém domě je namontováno zařízení , které je majetkem společnosti matriXpro s.r.o. a každý klient je připojen zvlášť kabelem přímo do bytu. Takto připojení klienti mají každý svoji rychlost připojení k internetu a navzájem se neovlivňují.

Panelové domy Rychlost připojení download Cena služby za měsíc s DPH Internetová IP TV v ceně
Pan Mini na požadaní 200 Kč NE
Pan Standard na požadaní 300 Kč ANO
Pan  Free na požadaní 450 Kč ANO

Přepojení ze staré technologie2,4 GHz na 5 GHz za zvýhodněných podmínek

Nabídka přepojení na 5 GHz technologii je určena pro klienty co mají připojení na technologii 2,4 GHz. Cena přepojení na technologii 5GHz záleží na stávající rychlosti připojení, aktuální cena najdete níže. Stávající zařízení použité pro připojení se stává majetkem společnosti matriXpro s.r.o. Po přepojení musí být klient připojen minimálně 6 měsíců .

 

Ceník servisních prací

Typ zásahu Cena  s DPH
Oprávněná reklamace 0 kč
Neoprávněná reklamace 500 kč

 

Ceník administrativních poplatků

Úkon Cena s DPH
Přerušení služby na žádost klienta 0 kč
Znovuzapojení služby na žádost klienta 100 kč
Znovuzapojení služby po uhrazení dlužné částky 100 kč
Zvýšení tarifu na žádost klienta 0 kč
Snížení tarifu na žádost klienta 100 kč

 

Normy a technologie použité na naší síti:

  • Kabelové rozvody jsou realizovány technogií Ethernet, FastEthernet podle normy IEEE 802.3u
  • Gigabit Ethernet poedle norem IEEE 802.3ab, 802.3z, 802.3an a 802.3ae
  • Bezdrátové jsou realizovány prostřednictvím norem IEEE 802.11a,b,g
  • Spoje v pásmu 10 Ghz jsou tohoto typu: SVM 25 Mbit, Alcoma 88, Orcave 2222, ATH Waweform a Orcave 10
  • Kabelové rozvody jsou realizovány jak metalickými tak optickými kabely.

 

 

 

Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může Účastník přímo ovlivnit a v důsledku těchto faktorů je aktuální efektivní rychlost připojení zpravidla nižší než maximální. Faktory

omezujícími rychlost připojení jsou zejména:
– zvolený tarif či služba (v Ceníku služeb či na www.matrixpro.cz),
– kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu Uživatele,
– použitý typ připojeného koncového telekomunikačního zařízení Uživatele,
– režie vyšších přenosových vrstev,
– sdílení kapacity přístupové sítě více Uživateli, a to až do výše maximálního poměru stanoveného Operátorem (tzv. agregace),
– sdílení kapacity přístupového vedení, například současným připojením více počítačů, nebo aktivní provoz jedné služby, který využívá dostupnou rychlost připojení, a to na straně Uživatele,
– faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora.
– jiné připojení než přes LAN port kabelem koncového zařízení

Maximální dostupná rychlost na fyzické vrstvě (dle referenčního modelu ISO/OSI) je určena parametry objednaného produktu a nosné komunikační technologie. Pro technologie provozované na metalické síti je však zároveň ovlivněna (limitována) přenosovými parametry konkrétního účastnického vedení mezi aktivním síťovým zařízením a koncovým zařízením na straně zákazníka (modem nebo router). Mezi hlavní parametry, které ovlivňují dostupnou přenosovou rychlost patří , provedení a technický stav kabelových úseků a jejich spojů, souběh s jinými službami (předchozí parametry mají vliv na nežádoucí rušení)
apod. Některé úseky účastnického vedení navíc nejsou v majetku poskytovatele infrastruktury, čímž je značně
ztížena možnost úprav takového úseku – typicky jde o vnitřní rozvody v budovách či bytech.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se
považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně
dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně
dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat
se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti
v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě užívání jiných služeb než služeb přístupu k internetu může dojít ke snížení garantované kvality datové služby.

Pokud naměříte některou z výše uvedených odchylek, máte právo službu reklamovat.

Ceník

Updated on 2021-03-29T09:09:34+00:00, by admin.